Broadway Obsidian

ЧД, 1-р хороо, Хангарьд ордны хойно, Чингисийн талбайн баруун талд

Салбарын утас – 70107878

ОБСИДИАН

Одонжаргал
Салбар хариуцсан захирал
Цэцэгсүрэн
Зочинтой харилцах менежер
Тэмүүжин
Зочинтой харилцах менежер

Хүчин чадал

150 хүн
Босоо хүлээн авалт
100-120 хүн
Суугаа хүлээн авалт
Биснес уулзалт, өдөр оройн тусгай захиалгат зоог

Нэмэлт үйлчилгээ, Онцлог

12 хүн
VIP өрөө
8 хүн
VIP өрөө
Тухлан суун сонсох төгөлдөр
хуурын намуун аяз
Тун удахгүй
хүлээн авалтын шинэ цэс
Ойр орчмын албан байгууллага хамт олны захиалгат хоолыг тусгайлан хүргэх хүргэлт.
Таны баярт үйл явдалд тусгайлж зориулан зассан баярын ширээ
Ил гал дээр шарж болгосон үхэр гахай болон тахайн махан стеик
Таны захиалгыг тусгайлан бэлтгэх мастер тогооч, туршлагатай баг хамт олон